Projekt eIGeR přiblíží naše regiony světovému výzkumu

BusinessInfo.cz

Ekonomicky zaměřený server BusinessInfo.cz přinesl tiskovou zprávu sdružení CESNET, podle níž „úspěšně završilo realizační fázi projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech. … Realizační fáze byla završena 31. října 2013 a projekt nyní přechází do tzv. fáze udržitelnosti, která skončí za pět let – 31. 10. 2018. Díky projektu získala Česká republika kvalitativně novou informační e-infrastrukturu, která posílí a zintenzívní propojení většího množství akademických a vědeckovýzkumných pracovišť v celé zemi. Tím se posune na úroveň nezbytnou pro uplatnění v evropském výzkumu i v celosvětové vědecké kooperaci. V průběhu projektu sdružení CESNET mimo jiné významně posílilo přenosovou kapacitu tuzemské výzkumné síťové infrastruktury na 100 Gbit/s, pořídilo několik výpočetních clusterů, vybudovalo tři velkokapacitní datová úložiště o celkové využitelné kapacitě 19 PB a výrazně inovovalo infrastrukturu pro videokonference.“

Původní článek

 

CorporateICT.cz

Tisková zpráva zaujala i odborný web CorporateICT.cz: „V průběhu projektu sdružení CESNET mimo jiné významně posílilo přenosovou kapacitu tuzemské výzkumné síťové infrastruktury na 100 Gbit/s, pořídilo několik výpočetních clusterů, vybudovalo tři velkokapacitní datová úložiště o celkové využitelné kapacitě 19 PB a výrazně inovovalo infrastrukturu pro videokonference. Projekt eIGeR tím přinesl řádové zlepšení regionálního přístupu k národní i evropské výzkumné infrastruktuře a jejich důležitým projektům. To by se mělo odrazit ve zvýšení podílu regionů na zajišťování služeb pro výzkumné instituce. Hlavním impulzem k realizaci projektu byla významná změna požadavků uživatelů, která se očekává v souvislosti s probíhajícími i připravovanými rozsáhlými investicemi do výzkumné infrastruktury v České republice.“

Původní článek

 

NetGuru.cz

Také on-line magazín NetGuru.cz informoval, že „sdružení CESNET úspěšně završilo realizační fázi projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR). … Projekt je komplementární k probíhajícímu pětiletému projektu Velká infrastruktura CESNET, jehož smyslem je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu – široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb určených pro výzkum, jehož úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.“

Původní článek

 

ParlamentniListy.cz

A tiskovou zprávu o završení realizační fáze projektu eIGeR citoval i zpravodajský portál ParlamentniListy.cz: „Projekt, jehož realizace trvala 30 měsíců, je zaměřen výrazně investičně. Celkový rozpočet projektu je 751 milionů korun, z toho způsobilé výdaje hrazené z dotace představují 599 mil. Kč, přičemž téměř 549 milionů bylo vyhrazeno na investice. Projekt eIGeR je komplementární k probíhajícímu pětiletému projektu Velká infrastruktura CESNET, jehož smyslem je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu.“

Původní článek

 

Poslední změna: 5.1.2014