Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) byly dnes dopoledne slavnostně otevřeny nové serverovny postavené na špičkových technologiích

NetGuru.cz, 11. 1. 2013

„Hlavním úkolem jedné z nich je zabezpečovat chod plzeňského uzlu národní e-infrastruktury určené pro výzkum a vývoj. Uzel v prostorách univerzity vybudovalo sdružení CESNET v rámci svého strategického projektu Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech (eIGeR). Nové serverovny vznikly zásadní rekonstrukcí dřívějšího technologického centra univerzity. Hlavní důraz se přitom kladl na energetickou efektivitu a ochranu dat. Náročná rekonstrukce, realizovaná prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, byla završena dnešním slavnostním aktem, na němž vystoupili zástupci vedení ZČU, dodavatelských firem i sdružení CESNET, a to včetně jeho ředitele Jana Gruntoráda. Nové serverovny mimo jiné umožňují provoz jednoho ze tří velkokapacitních datových úložišť budovaných jako součást projektu eIGeR. Zbylá dvě vznikají v Jihlavě a v Brně. Celková kapacita plzeňského datového úložiště nyní dosahuje 3,8 PB,“ cituje on-line magazín NetGuru.cz tiskovou zprávu sdružení.

Původní článek

Poslední změna: 9.12.2013