E-infrastruktura pro vědce, výzkumníky i studenty

Rita Pužmanová se v oficiálním časopisu Akademie věd České republiky Akademický bulletin obsáhle věnuje dvěma strategickým projektům sdružení: Velká infrastruktura CESNET a Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj v regionech (eIGeR): „CESNET odpovídá za rozvoj, budování a provoz národní e-infrastruktury, která je součástí Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Úkolem e-infrastruktury CESNET je poskytnout transparentní společné prostředí pro spolupráci subjektů zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi ze všech resortů v České republice,“ píše autorka a v dalších pasážích mimo jiné dodává: „Mezi indikátory zdárného splnění projektu Velká infrastruktura CESNET patří objem datového provozu přes národní komunikační infrastrukturu. Ten má v roce 2015 činit 147 PB (ve srovnání s 98 PB v roce 2009; petabyte = PB = 1015 B), z toho třetinu (51 PB za rok) má činit externí komunikační provoz. … Zatímco Velká infrastruktura CESNET určuje základní zaměření a cíle činnosti sdružení na období let 2011–2015, projekt Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR) je koncipován jako součást budování e-infrastruktury. Jeho stěžejním přínosem je významné počáteční posílení instalované technologie v regionech mimo Prahu.“

zpět: napsali o nás

Poslední změna: 9.10.2013