Česká republika se připojila k nové celosvětové síti LHCONE

NetGuru.cz , 18. 7. 2013

On-line magazín NetGuru.cz převzal tiskovou zprávu sdružení o připojení České republiky k síti LHCONE: „Sdružení CESNET připojilo výpočetní centrum Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR) k nové celosvětové síti LHC Open Network Environment (LHCONE). Ta propojuje významná počítačová centra gridu Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), který se využívá například při experimentech vedených na urychlovači Large Hadron Collider (LHC) v CERN v Ženevě. … Sdružení CESNET vybudovalo lokální infrastrukturu a zajistilo připojení výpočetního střediska FZÚ AV ČR od 28. června letošního roku. Připojení k síti LHCONE je realizováno pomocí zařízení sítě GÉANT, umístěného v prostorách sdružení CESNET. Konektivita FZÚ-CESNET je realizována prostřednictvím nového DWDM 10G kanálu na stávajícím páru optických vláken. Velmi brzy po připojení FZÚ AV ČR do LHCONE začal provoz dosahovat špičkových hodnot: až 4 Gb/s.“

Původní článek

Poslední změna: 31.7.2014