Centrální portál knihoven

Duha,  3/2013

Časopis Moravské zemské knihovny Duha zveřejnil článek Petra Žabičky, který se věnuje Koncepci rozvoje knihoven na léta 2011-2015, konkrétně prioritě č. 6, jež počítá s vytvořením silného centrálního portálu knihoven (CPK) poskytujícího kvalitní, pohotové služby, které umožní uživateli získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě nebo informaci kdykoliv a odkudkoliv. „Pokud má portál poskytovat uživatelům nějakou přidanou hodnotu, měl by dokázat nabídnout jim maximum dostupných služeb a informací. Z požadavků na integraci výpůjčních služeb knihoven plyne, že CPK musí dokázat pracovat se všemi účty, které má daný uživatel v jednotlivých zapojených knihovnách. Navíc by bylo vhodné, aby se uživatel mohl k těmto účtům přihlásit pokud možno najednou a pak mezi nimi dle potřeby přecházet. K tomu by měl posloužit nyní sdružením CESNET vyvíjený systém konsolidace identit Perun, který je součástí služeb federace identit eduID.cz,“ upozorňuje autor.

Poslední změna: 20.11.2013