Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

IT Point, 17. ledna 2013

Výzkumníci CESNET ve spolupráci se společností Pixel Farm předvedli na prestižním odborném setkání CineGrid International Workshop v kalifornském San Diegu možnosti využití vysokorychlostních počítačových sítí při digitalizaci a čištění archivního filmového materiálu. Archivní filmový materiál se obvykle uchovává v podobě filmového pásu – analogového média, které postupem času stárne a navíc se každým přehráním snižuje jeho kvalita. Digitalizace eliminuje další přehrávání a zároveň umožňuje vyčištění naskenovaných dat. Samotné digitální čištění, tedy odstraňování nečistot, vad materiálu či poškození filmového pásu, je zčásti automatický proces, který kontroluje operátor. Tuto činnost lze vykonávat lokálně.

Výsledek digitalizace a čištění je však třeba předložit k posouzení a schválení tvůrcům původního díla, zpravidla režisérovi a kameramanovi. V případě, že toho už nejsou schopni (jde i o desítky let staré filmy), musí výsledek schválit panel expertů nebo držitelé autorských práv. Většinou jde o velmi zaměstnané lidi, a proto bývá obtížné sezvat je v jeden okamžik na jedno místo.

Právě tento problém řeší technologie prezentovaná českými specialisty na setkání CineGrid International Workshop, která umožňuje vzdálenou participaci více osob na procesu posuzování a schvalování. Technologie navíc dovoluje provádět změny v reálném čase, a to prostřednictvím operátora.

Prezentace v Kalifornii probíhala následovně

Z Prahy, kde se nacházel nahraný čištěný materiál, operátor a část týmu, byl do San Diega, kde čekala většina posuzovatelů, přenášen nekomprimovaný obraz ve 4K rozlišení, který produkovala pracovní stanice s čistícím softwarem PFClean, a také nekomprimovaná HD videokonference. Ta byla přenášena i opačným směrem: tedy ze San Diega do Prahy. Nekomprimovaný signál byl zvolen především z důvodu potřeby vysoké kvality a interaktivity při kontrole.

Klíčovou roli v celém systému hrálo zařízení MVTP-4K, které vyvinuli výzkumní pracovníci sdružení CESNET a jež je dnes dostupné na trhu pod označením 4K Gateway. Zařízení přenášelo většinu datového provozu, který dohromady činil bezmála 9 Gb/s. v San Diegu přijímalo oba kanály videa (4K desktop snímaný softwarem UltraGRID a HD videokonferenci) a kromě toho vysílalo zpět videokonferenci. v Praze potom přijímalo a vysílalo HD videokonferenci.

„Pokud bychom měli k dispozici podobný systém například při digitalizaci a čistění filmu Miloše Formana Hoří, má panenko, schvalovací proces by byl výrazně flexibilnější, což by výrazně zkrátilo délku celého projektu“, říká Ivo Marák, technický ředitel UPP, který byl po technické stránce zodpovědný za provedení projektu.

Původní článek

zpět: napsali o nás

Poslední změna: 6.2.2013