100 Gb/s a fotonické služby po společném vlákně

ScienceWorld.cz, 20. 3. 2013

Portál ScienceWord.cz, který popularizuje vědecká témata, dal prostor tiskové zprávě sdružení, v níž se píše, že „povýšení optické sítě CESNET na kapacitu 100 Gb/s s sebou přineslo světové prvenství – na trase Praha-Brno jde o první souběžné nasazení produkčního 100Gb/s datového přenosu a fotonických služeb po sdíleném vlákně. … CESNET dosáhl světového prvenství na základě využití společného páru vláken (vždy po jednom vlákně pro každý směr) pro přenos 100Gb/s datových signálů a souběžné poskytování fotonických služeb. Vzájemné ovlivňování (rušení) fotonického a datového signálu nenastalo. Nasazení fotonických služeb otevírá optické sítě celé řadě nových aplikací a přináší s sebou i zlepšení možností zadavatelů ve výběrových řízeních. Je-li síť budována se zřetelem na poskytování fotonických služeb, je možné využívat zařízení od více výrobců.“

Původní článek

 

100 Gb/s a fotonické služby po společném vlákně

Reseller-channel.cz, 20. 3. 2013

Stejná tisková zpráva se objevila i na odborném portálu Reseller-channel.cz: „Povýšení optické sítě CESNET na kapacitu 100 Gb/s s sebou přineslo světové prvenství – na trase Praha-Brno jde o první souběžné nasazení produkčního 100Gb/s datového přenosu a fotonických služeb po sdíleném vlákně. … CESNET provozuje fotonickou službu synchronizace národních časových standardů mezi Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., v Praze a Spolkovým ústavem pro metrologii a měřičství (BEV) ve Vídni. Odchylky atomových hodin v obou ústavech jsou porovnávány pomocí přesných světelných pulzů přenášených po optických vláknech. Aby měla synchronizace smysl, je nutné dosáhnout extrémně přesného, deterministického a dlouhodobě stabilního chování celé přenosové trasy.“

Poslední změna: 25.11.2013