Mezinárodní spolupráce

Sdružení CESNET je členem následujících mezinárodních organizací:

GÉANT Association
Sdružení vzniklo sloučením sdružení TERENA a společnosti DANTE. Jeho cílem je rozvoj a propagace e-infrastruktury pro potřeby evropské vědy, výzkumu a vzdělávání. Klíčovou aktivitou sdružení představuje projekt GÉANT, v jehož rámci je rozvíjena páteřní infrastruktura propojující evropské státy. CESNET je jedním z členů sdružení.
GLIF
Global Lambda Integrated Facility (GLIF) je virtuální organizace, která se věnuje rozvoji LambdaGridu – sítě splňující extrémní přenosové nároky.
Internet2
Americký projekt Internet2 se snaží posunout možnosti Internetu do nových dimenzí. Jeho cílem není nahradit stávající Internet, ale vyvinout pro něj nové služby a rozšířit jeho možnosti. CESNET je mezinárodním partnerem projektu.
PlanetLab
Konsorcium akademických, komerčních a vládních institucí z celého světa, které společně provozují globální počítačovou síť, určenou pro tvorbu a testování nových telekomunikačních aplikací.
EGI.eu
Organizace zaměřená na koordinaci evropských výpočetních gridů, sloužících vědeckým výpočtům, a na podporu jejich udržitelného rozvoje.

Poslední změna: 21.7.2015