Projekt TEN-34 CZ (1996–1998)

V souvislosti s evropským projektem TEN-34 vznikl i jeho český protipól, jehož cílem bylo vybudovat a rozvíjet vysokorychlostní páteřní akademickou síť. Součástí projektu byly i projekty (dílčí úkoly) zaměřené na rozvoj jednotlivých služeb sítě. Roční zprávy shrnují výsledky dosažené v jednotlivých letech projektu.

Poslední změna: 1.2.2013