Zprávy o řešení velkých projektů

Závěrečné a průběžné roční zprávy shrnují výsledky, kterých bylo dosaženo během práce na projektech řešených sdružením CESNET. Prezentované materiály jsou podkladem pro oponentní řízení a jsou doplněny posudky a protokolem o jeho průběhu.

Podílíme se na celé řadě projektů, zde zveřejňujeme jen ty nejvýznamnější:

Poslední změna: 1.2.2013