Informace o zpracování osobních údajů pro osoby spolupracující s odd. TMC CESNET

Osoby spolupracující s oddělením nástrojů pro administraci a bezpečnost sdružení CESNET (dále jen „oddělení TMC“) přistupují k interním informacím a nástrojům tohoto oddělení po přihlášení do IdM systému TMC CESNET. Za tímto účelem je těmto osobám vytvořen v procesu registrace účet, při čemž dochází ke zpracování osobních údajů. Níže naleznete informace o tomto zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení CESNET“). Správce nese odpovědnost za řádné a zákonné zpracování osobních údajů. Kontakt na sdružení CESNET a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete zde: https://www.cesnet.cz/kontakty/.

V systému TMC CESNET jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření uživatelského účtu. Jedná se o základní identifikační a kontaktní údaje zadané při registraci. Účelem zpracování těchto údajů je tedy řízení přístupů k interním nástrojům a informacím oddělení TMC.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu sdružení CESNET na zabezpečení interních nástrojů a informací před neoprávněným přístupem k nim.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu. Uživatelský účet bude smazán po uplynutí šesti měsíců od ukončení spolupráce a/nebo ukončení členství v některé z pracovních skupin oddělení TMC.

Nezbytně nutné osobní údaje mohou být předávány službám třetích stran, které jsou v rámci oddělení TMC používány pro spolupráci. Jedná se především o externí cloudové služby nebo komunikátory. Aktuální seznam těchto externích služeb a sadu předávaných údajů je možné nalézt na https://www.liberouter.org/liberouter_user/.

Dále pro osoby spolupracující s oddělením TMC přiměřeně platí informace o zpracování osobních údajů uživatelů e-infrastruktury CESNET, které jsou k dispozici zde: https://www.cesnet.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete kromě výše uvedených kontaktů obrátit také na oou@cesnet.cz.

Poslední aktualizace informací: 2. srpna 2022

Poslední změna: 1.9.2022