Národní centra kompetence pro kyberbezpečnost

Akronym: NCK

Poskytovatel: TA ČR
Program: Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost
Identifikační číslo: TN01000077

Období realizace: 10/2019 – 12/2022

Koordinátor projektu:  Masarykova univerzita / Fakulta informatiky
Počet partnerů: 11
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.

Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů.

Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

 

Poslední změna: 16.11.2021