Authentication and Authorisation For Research and Collaboration (AARC2)

Authentication and Authorisation For Research and Collaboration
Akronym: AARC2

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 730941

Období realizace: 05/2017–04/2019

Koordinátor projektu: GÉANT Vereniging
Počet účastníků projektu: 25
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí projektu za CESNET: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.

Cílem AARC2 je navrhnout rámec AAI pro vývoj interoperabilního AAI, který by umožnil výzkumným pracovníkům přístup k celému portfoliu služeb výzkumu a infrastruktury pomocí jednoho přihlášení. Cíle AARC2 jsou:
    1. umožnit federovaný přístup ve výzkumných komunitách účastnících se AARC2
    2. pomáhat výzkumným komunitám zmapovat jejich požadavky na konkrétní nabídky služeb
    3. podpora výzkumných (e) infrastruktur pro provádění integrovaných rámců architektury a politik vytvořených projektem AARC
    4. nabídnout různá školení k přijetí výsledků AARC / AARC2
    5. posílit integrovanou architekturu

Webové stránky projektu

Poslední změna: 1.4.2019