Authentication and Authorisation For Research and Collaboration (AARC2)

Akronym: AARC2

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 730941

Období realizace: 5/2017–4/2019

Koordinátor projektu:
GÉANT Vereniging
Počet partnerů: 25
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.

Cílem AARC2 bylo navrhnout rámec AAI pro vývoj interoperabilního AAI, který by umožnil výzkumným pracovníkům přístup k celému portfoliu služeb výzkumu a infrastruktury pomocí jednoho přihlášení. Cíle AARC2 byly:

  1. umožnit federovaný přístup ve výzkumných komunitách účastnících se AARC2
  2. pomáhat výzkumným komunitám zmapovat jejich požadavky na konkrétní nabídky služeb
  3. podporovat výzkumné (e-)infrastruktury při nasazování integrovaných rámců architektury a politik vytvořených projektem AARC
  4. nabídnout různá školení k přijetí výsledků AARC / AARC2
  5. posílit integrovanou architekturu

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.3.2020