Velká infrastruktura CESNET (CESNET)

Velká infrastruktura CESNET
Akronym: CESNET

Poskytovatel: MŠMT
Program: LM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010 - 2019)
Identifikační číslo: LM2010005

Období realizace: 01/2011–12/2015

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 1
Role sdružení CESNET: příjemce
Koordinátor za CESNET: Ing. Jan GRUNTORÁD, CSc.

Cílem projektu "Velká infrastruktura CESNET" je rekonstrukce současné e infrastruktury CESNET2 na moderní komplexní národní e infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Infrastruktura bude zahrnovat všechny obecné složky e infrastrukturynezbytné pro zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a umožňující mj. napojení na další e infrastruktury popsané v ESFRI Roadmap. Hlavními složkami této infrastruktury budou vysoce propustná národní komunikační infrastruktura a národní gridová infrastruktura (NGI), doplněné o nástroje a služby řízení přístupu ke zdrojům e infrastruktury, nástroje pro zajištění bezpečnosti komunikace a ochrany dat a nástroje pro efektivní spolupráci distribuovaných uživatelů a týmů.

V oblasti komunikační infrastruktury je cílem projektu zajistit dostatek přenosového pásma pro stále narůstající objemy přenášených dat, především s ohledem na očekávaný vznik nových výzkumných center a zapojení našich vědců do mezinárodních výzkumných infrastruktur. Napojení do podobných zahraničních infrastruktur bude zajištěno především prostřednictvím sítě GÉANT. Role NGI spočívá v poskytování základních služeb výpočetního a úložného gridu, zapojení významných výpočetních a úložných kapacit dalších subjektů do těchto gridů a koordinaci sdílení a využití těchto kapacit. Spolupráce s evropskými gridovými infrastrukturami bude zajištěna prostřednictvím vznikající organizace EGI.eu a zapojením do infrastruktury EGI.

Poslední změna: 7.4.2020