OVS – Akcelerační platforma pro virtuální přepínače

Akcelerační platforma pro virtuální přepínače
Akronym: OVS

Poskytovatel: TA ČR
Program: TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 - 2025)
Identifikační číslo: TH04010193

Období realizace: 01/2019–12/2021

Koordinátor projektu: Netcope Technologies, a.s.
Počet účastníků projektu: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí projektu za CESNET: Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Navržený projekt reaguje na potřeby datových center rychle a efektivně přepínat komunikaci mezi virtuálními stroji a fyzickými rozhraními. Existující řešení realizovaná na úrovni software trpí nedostatečnou propustností a vysokou režií, kde značná část dostupných CPU jader je spotřebována na samotné přepínání paketů na místo poskytování placených služeb ve formě virtuálních strojů. Ukazuje se, že akcelerací virtuálního přepínače na úrovni hardware lze tyto nedostatky odstranit a dosáhnout výrazného snížení nákladů na pořízení a běh výpočetní infrastruktury datového centra.

Tento projekt je zaměřen na tvorbu akcelerační platformy pro virtuální přepínač Open vSwitch, který je jedním z nejpoužívanějších v oblasti datových center. Základem této platformy bude akcelerační karta s rozhraním PCIe, vybavena dvěma síťovými rozhraními 100G Ethernet a hradlovým polem FPGA, ve kterém bude realizována hlavní funkcionalita virtuálního přepínače, tj. přijímání paketů, jejich klasifikace a zasílání do jednotlivých virtuálních strojů nebo fyzických rozhraní. Klíčovou vlastností je možnost konfigurace architektury přepínače (způsobu klasifikace, počtu a velikosti podporovaných tabulek), která umožní uživateli vytvořit konfiguraci přímo na míru jeho požadavkům a současně dosahovat vysoké propustnosti.

Poslední změna: 7.4.2020