Národní projekty

Kromě strategických velkých národních projektů se sdružení CESNET v současné době podílí na řešení následujících národních projektů menšího rozsahu: Adaptivní řízení sběru a analýzy dat … Pokračování textu Národní projekty