Lokality realizace

Brno
VUT, Antonínská 548/1 – umístění datového úložiště (diskové pole a pásková knihovna).
VUT, Kounicova 966/67a – instalace síťových komponent optického přenosového systému DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě.
MU, Botanická 68a – umístění nového páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (střední terabitový směrovač), GPU výpočetního clusteru a prvků prostředí pro spolupráci.
České Budějovice
JČU, Branišovská 31 – umístění nového páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (velký terabitový směrovač).
Hradec Králové
LF UK, Šimkova 870 – umístění nového páteřního směrovače ve funkci směrovače jádra sítě P a přístupového směrovače PE (velký terabitový směrovač).
Jihlava
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57 – umístění datového úložiště (diskové pole a pásková knihovna) a terabitov0ho směrovače.
Liberec
TUL, Voroněžská 13 – umístění nového páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (střední terabitový směrovač).
Most
Střední škola technická, Dělnická 21 – rozšíření konfigurace stávajícího směrovače.
Olomouc
UPOL, tř. Svobody 26, budova Přírodovědecké fakulty – umístění páteřního směrovače ve funkci směrovače jádra sítě P a přístupového směrovače PE (velký terabitový směrovač).
Ostrava
VŠB, 17. listopadu 15 – umístění nového páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (střední terabitový směrovač).
Pardubice
UPa, ulice Studentská – umístění páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (malý terabitový směrovač).
Plzeň
ZČU, Univerzitní 8 – umístění výpočetního clusteru, datového úložiště (diskové pole a pásková knihovna) a páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (střední terabitový směrovač).
Ústí nad Labem
UJEP, České mládeže 8 – rozšíření konfigurace stávajícího směrovače.
Zlín
UTB, nám. T. G. Masaryka 5555 – umístění nového páteřního směrovače ve funkci přístupového směrovače PE (malý terabitový směrovač).
 
 

loga-vavpi

Poslední změna: 6.11.2015