eIGeR: Prostředí pro spolupráci

Oblast prostředí pro spolupráci reflektuje narůstající potřebu většiny odborných skupin vzdáleně spolupracovat, ať již uvnitř jednotlivých skupin, tak i mezi nimi, a to na národní i mezinárodní úrovni. Cílovou skupinou jsou tedy především uživatelé a týmy s distribuovanou povahou v prostředí, kde je potřeba zapojit členy do komunikace v rámci práce z domova, stáží a podobně. Velmi úspěšně jsou videokonference využívány například v rámci mezinárodních projektů.

Záměrem v této oblasti bylo rozvinout infrastrukturu umožňující spolupracovat bez extenzivního cestování a tudíž i výrazně efektivněji a ekologičtěji. Proto původní, z pohledu sdílených prvků, centralizovanou infrastrukturu budovanou v rámci sítě CESNET2, kterou rozvíjíme i v rámci projektu Velká infrastruktura CESNET, jsme s pomocí tohoto projektu rozšířili na infrastrukturu distribuovanou. Tímto krokem jsme přiblížili vysoce kvalitní prostředí pro spolupráci uživatelům v regionech a zajistili lepší dostupnost infrastruktury díky zvýšené robustnosti (schopnosti překlenout výpadky) a škálovatelnosti.

Funkčnost infrastruktury zároveň není omezena pouze na ČR, neboť naším cílem je i nadále být součástí širší mezinárodní infrastruktury a nabízet aktivní možnosti komunikace našich uživatelů i se zahraničními partnery. Důležitým aspektem je tím pádem koordinační, standardizační a poradní role sdružení CESNET, která maximalizuje interoperabilitu systémů budovaných i na koncových pracovištích napříč ČR s ohledem na systémy využívané i v zahraničních infrastrukturách.

Výsledná služba je poskytována v rámci služeb komplexní e-infrastruktury a je úzce vázána na její další komponenty, jako jsou komunikační infrastruktura, monitoring, infrastruktura důvěry, bezpečnost a datová úložiště. Zahrnuje i vazbu na infrastruktury zahraničních institucí – především NREN, které jsou obvykle národními uzly daných služeb, což odpovídá potřebě zajištění mezinárodní spolupráce v rámci projektů našich uživatelů. Řešení využívá možností sdružení (NREN) rozvíjet vlastní výzkum a vývoj při vytváření kvalitativně nových (nadstavbových) služeb, aplikací a nástrojů pro účely spolupráce.

 

loga-vavpi

Poslední změna: 5.11.2015