eIGeR: Národní gridová infrastruktura

Cílem aktivity bylo pořízení investičního vybavení pro NGI – výpočetního clusteru (včetně pracovních diskových prostor a síťového propojení) a odpovídajícího vývojového a aplikačního SW vybavení. Pořizované vybavení je plně integrováno do budované Národní Gridové Infrastruktury, součásti komplexně pojaté e-infrastruktury. Vlastní výpočetní kapacity byly pořizovány jen v omezené míře, z větší části byly doplněny výpočetními kapacitami jiných vlastníků (velké infrastruktury, ESFRI a VaVpI projekty,…). Koordinovaný nákup SW, především spojení plánovaných prostředků na nákup aplikačního nebo vývojového SW, umožnil dosáhnout na větší počet licencí nebo jejich plovoucí verzi.

Gridová infrastruktura je v ČR již řadu let spravována v rámci aktivity MetaCentrum. MetaCentrum provozuje a spravuje vlastní i svěřené výpočetní a úložné prostředky akademických výpočetních center ČR, propojuje další zdroje, které zůstávají ve správě svých vlastníků. Od roku 2009 bylo sdružení CESNET Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně pověřeno rolí koordinátora NGI a zastupováním České republiky v orgánech evropské gridové infrastruktury European Grid Initiative (EGI.eu).

Gridová infrastruktura je budována v úzké součinnosti s dalšími superpočítačovými a gridovými aktivitami (např. IT4I a CERIT-SC).

 

loga-vavpi

Poslední změna: 5.11.2015