eIGeR: Infrastruktura datových úložišť

V oblasti datových úložišť jsou klíčovým přínosem projektu eIGeR snadno přístupné a redundantní úložné kapacity pro vědecké výpočty, ale i možnost dlouhodobé spolehlivé archivace důležitých dat. V rámci projektu byla pořízena datová úložiště (kombinace diskových polí a páskových knihoven či jiných zařízení, ekvivalentně nahrazujících páskové knihovny, jako např. systémy VTL) o celkové kapacitě přibližně 21 PB (z toho cca desetina úložné kapacity na discích a zbytek na páskách, resp. s pomocí jiných k páskám alternativních technologií), která slouží pro potřeby české vědecké a akademické komunity. Jednotlivá datová centra jsou přitom distribuována po republice a jsou propojena vysokorychlostní sítí (sdružení CESNET v rámci projektu zbudovalo tři datová centra – v Plzni, v Jihlavě a v Brně). Takto koncipovaný systém datových úložišť je velmi robustní a spolehlivý, a to především díky vzájemnému zálohování a replikacím dat mezi geograficky oddělenými lokalitami. V letech následujících po skončení projektu bude v rámci jeho udržitelnosti postupně docházet k obnovení morálně zastaralých datových úložišť za modernější.

Z pohledu uživatelů se nabízí úložné kapacity, koncepčně zajištěné na technické úrovni tzv. Hierarchical Storage Management (HSM) řešením, které nabízejí všichni významní výrobci úložných systémů. Toto řešení kombinuje rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli. Uživatelé pracují se systémem přes tato disková pole a mají tak iluzi prakticky neomezené diskové kapacity, přitom však méně používané soubory jsou automaticky odsouvány na pásky. V případě potřeby jsou data zase zpět z pásek automaticky přenesena na disky a i když uživatel při prvním přístupu k takto odsunutým datům zaznamená zpoždění, následně již s daty může opět pracovat plnou rychlostí.

Pro pokrytí vyšších nároků na zabezpečení proti ztrátě dat jsou v provozu tři geograficky oddělené HSM systémy, což umožňuje citlivá data uchovávat například ve dvou kopiích na každém z nich. Úložiště jsou umístěna poblíž přístupových bodů sítě CESNET v prostorách členů sdružení. Díky tomu je celý systém odolný i vůči fyzické destrukci jednoho z míst, například živelnou katastrofou.

 

loga-vavpi

Poslední změna: 7.7.2016