Nevyřešené projekty

Nevyřešené projekty:

OVS – Akcelerační platforma pro virtuální přepínače

Digitální restaurování českého filmového dědictví

Velká infrastruktura CESNET (CESNET)

Národní projekty

ELIXIR-EXCELERATE (H2020-INFRADEV-1-2015-1)

Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR)

Mezinárodní projekty

Velká infrastruktura CESNET

Rozš. nár. info. infr. pro VaV v regionech (eIGeR)

Poslední změna: 11.4.2020