Elektronické konference

Informace o dění v CESNETu a národní síti pro vědu, výzkum a vzdělávání můžete průběžně získávat prostřednictvím některé z následujících elektronických konferencí:

ipv6-wg@cesnet.cz

Ve veřejné elektronické konferenci ipv6-wg@cesnet.cz spolu komunikují členové pracovní skupiny CESNETu pro IPv6.
Chcete-li se přihlásit, pošlete e-mail na adresu ipv6-wg-subscribe@cesnet.cz.

virtual-forum@cesnet.cz

Konference pro správce virtualizačních technologií. Přihlášovací adresa je virtual-forum-subscribe@cesnet.cz

csirt-forum@cesnet.cz

Konference je určena pro správce sítí a služeb a členy bezpečnostních týmů z organizací připojených do sítě CESNET2. Primárním účelem konference je vzájemné informování a sdílení informací z oblasti bezpečnosti.
Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete e-mail na adresu csirt-forum-subscribe@cesnet.cz.

gdpr-wg@cesnet.cz

Konference je určena pro členy pracovní skupiny k problematice GDPR.
Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete e-mail na adresu gdpr-wg-subscribe@cesnet.cz.

iot-forum@cesnet.cz

Veřejná konference je určena pro komunitu kolem IoT aktivit (Internet of Things).
Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete e-mail na adresu iot-forum-subscribe@cesnet.cz.

Řešení problémů

Pokud při využívání některé z elektronických konferencí narazíte na problém, oznamte jej na adresu masters@cesnet.cz. Rádi se budeme věnovat jeho řešení.

Poslední změna: 11.10.2017