Vyjádření hluboké soustrasti rodinám a blízkým obětem střelby na FF UK

Jsme zdrceni tragédií, která se stala na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Hluboce soucítíme se zraněnými a vyjadřujeme upřímnou soustrast všem rodinám i blízkým obětí.