O vývoji 400 GbE FPGA sondy pro monitoring velmi rychlých sítí na Rootu

Kolega Jakub Cabal z Oddělení Nástroje pro administraci a bezpečnost popisuje vývoj nové 400 GbE FPGA sondy v článku na Root. Na rozdíl od běžných komoditních síťových karet poskytuje technologie FPGA vysokou flexibilitu. FPGA firmware lze snadno aktualizovat, doplňovat o nové funkce nebo zcela změnit pro případnou novou aplikaci. Více v článku na Root.