Blokování nepovolených webů s nabídkou nelegálních veterinárních léčivých přípravků

S účinností od 1. 12. 2022 nám přibyl další seznam zakázaných stránek, které jsou poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky povinni blokovat.

Nový seznam vede Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako orgán výkonu státní správy v oblasti veterinárních léčiv, a to v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tento seznam bude obsahovat internetové stránky s nelegální nabídkou veterinárních léčivých přípravků a bude zveřejňován zde:

https://www.uskvbl.cz/cs/inspekce/nelegalni-vlp

Jedná se již o čtvrtý seznam zakázaných internetových stránek. O předchozích seznamech jsme informovali zde:

https://www.cesnet.cz/2017/07/jak-blokujeme-nepovolene-hazardni-weby/
https://www.cesnet.cz/2022/01/blokovani-nepovolenych-webu/
https://www.cesnet.cz/2023/01/blokovani-nepovolenych-webu-s-nabidkou-nebezpecnych-potravin/

K blokování je používána technologie RPZ způsobem, který je popsán zde, a zóna je veřejně dostupná jako rpz.cesnet.cz na serveru nsa.cesnet.cz. Přestože státní orgány již zpravidla vydávají seznamy ve strojově čitelné podobě, stále platí, že při zpracování seznamů může docházet k chybám. Je proto na odpovědnosti každého z poskytovatelů, aby si ověřoval přesnost a validitu seznamu zakázaných stránek u autorit, které tyto seznamy vydávají.