Rekordní přenosy dat z urychlovače LHC

CESNET zaznamenal rekordní přenosy dat na lince LHCONE. Virtuální privátní síť LHCONE (LHC Open Network Environment) slouží pro přenosy dat experimentů na urychlovači LHC v CERN a také pro několik dalších projektů částicové a astročásticové fyziky. Během konsolidace dat experimentu ATLAS bylo na začátku dubna přeneseno do Tier-2 střediska ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky (FZU) po této lince více než 1 PB dat za 3 dny. Maximální objem přenesených dat za 24 hodin přesáhl 600 TB. Více zde.