Soutěž The Catch ukončena

Úderem dnešní 12.00 hodiny jsme uzavřeli bodovanou část soutěže The Catch. Brány společnosti Mysterious Delivery Ltd. však ještě zůstávají pootevřené pro ty, kteří chtějí dokončit rozpracované úkoly nebo si jen chtějí letošní úlohy zkusit vyřešit bez soutěžního tlaku. Tuto možnost budete mít po několik následujících měsíců, než se kolegové pustí do přípravy dalšího ročníku. Pro zajímavost uvádíme pár čísel. Celkově se zapojilo 474 účastníků, z nichž alespoň jednu bodovanou úlohu splnilo 381 soutěžících. Všechny úlohy splnilo 23 účastníků. Nejrychlejší z nich v čase 23 hodin a 5 minut.