Vyvinuli jsme technologii k detekci vibrací na vláknové infrastruktuře

V rámci výzkumných aktivit jsme vyvinuli senzorický systém k detekci možných poškození na vláknové infrastruktuře a experimentálně jeho koncept ověřili na reálné trase ve spolupráci s ČD – Telematikou.