Pilotní provoz repozitáře pro ukládání a šíření datových sad

Ve spolupráci s Národní technickou knihovnou  jsme zahájili pilotní provoz repozitáře pro ukládání a šíření datových sad, které mohou být opatřeny i persistentním identifikátorem DOI na žádost autora záznamu. Repozitář umožňuje i základní řízení přístupů k datovým sadám.
Více o repozitáři, včetně registrace.