Blokování nepovolených webů

Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která ukládá poskytovatelům připojení k internetu na území České republiky povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám, které jsou na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv uvedeny v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.

Jedná se tedy o další seznam zakázaných internetových stránek, vedle seznamu nepovolených hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Jak blokujeme

Nameservery sdružení CESNET respektují zákonnou povinnost blokovat stránky v uvedených seznamech, a proto dotčená doménová jména překládají na adresu serveru s informační webovou stránkou.

Seznamy nejsou státními orgány vydávány ve spolehlivě strojově zpracovatelném formátu, změny sice jsou automatizovaně sledovány, ale zpracování a zanášení je prováděno ručně. Ze strany sdružení CESNET je také prováděna kontrola seznamů proti několika dalším nezávislým zdrojům, které se snaží o totéž (např. zde či zde).

K blokování je používána technologie RPZ způsobem, který je popsán zde, a zóna je veřejně dostupná jako rpz.cesnet.cz na serveru nsa.cesnet.cz.

Kontrola seznamu

S ohledem na výše uvedené není reálné, aby blokace a odstranění blokací proběhlo bezprostředně po změně seznamu. Zároveň se nelze vyhnout vadám způsobeným nutností přepisu nestrojově zpracovatelného formátu do strojově zpracovatelné formy.

Kontrola seznamu zakázaných stránek probíhá pravidelně v řádu několika dní.

Na základě uvedeného je třeba upozornit, že ověření přesnosti a validity seznamu zakázaných stránek spočívá pouze na daném poskytovateli připojení k internetu.

 

 

– Pavel Kácha