Workshop projektu NESPoQ

Na Masarykově koleji se za přítomnosti zástupců aplikačního garanta, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost uskutečnil 19.10.2021 workshop projektu NESPoQ – Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře. Workshop byl zaměřen na shrnutí výsledků prvního roku řešení projektu. Projekt je realizován v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra IMPAKT ve spolupráci s CESNET, VUT Brno a VŠB-TUO Ostrava s délkou řešení 5 let.