Výzkumní stakeholdeři se setkali k diskuzi nad rozvojem datové infrastruktury v ČR

Ve čtvrtek dne 23. září 2021 se pod  záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny, velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ a Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Účelem semináře bylo seznámit  účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR.