CITAF memorandum

Společně s Ústavem přístrojové techniky AV ČR a Fakultou elektrotechnicky ČVUT jsme podepsali memorandum, ve kterém jsme deklarovali své odhodlání pokračovat v budování národní optické infrastruktury pro přenos času a frekvence a v jejím zapojení do navazující evropské infrastruktury. A o jakou spolupráci se přesně jedná? A co znamená CITAF? To si můžete přečíst v naší tiskové zprávě.