CESNET se stal členem DataCite!

DataCite je přední globální nezisková organizace, která poskytuje trvalé identifikátory (DOI) zejména pro výzkumná data a výsledky výzkumu (vědecké články, závěrečné práce, aj). Trvalé identifikátory jsou jedním z hlavních pilířů FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) principů pro nakládání s vědeckými daty.
K DataCite jsme se připojili jako člen, abychom mohli přiřazovat DOI v rámci připravované služby Národního repozitáře. Tímto způsobem se repozitářové záznamy stanou objevitelnými a související metadata budou indexována a zpřístupněna vědecké komunitě.