Moravská galerie se stala novým přidruženým členem CESNET

Moravská galerie v Brně, druhé největší muzeum umění v České republice, byla přijata za přidruženého člena sdružení CESNET. Kromě ochrany sbírkových předmětů a výstavní a přednáškové činnosti se zabývá výzkumem v oblasti aplikace či identifikace materiálů a umělecko-řemeslných technik a věnuje se problematice ochrany kulturního dědictví a vlivu prostředí na uchování uměleckých památek. Více informací najdete v naší tiskové zprávě.