Výběrové řízení Fondu rozvoje CESNET

Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila první kolo výběrového řízení pro rok 2021 na rozvojové projekty.
Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje.
Uzávěrka pro podávání projektů je 15.2.2021.