Zemřel náš kolega Josef Verich

V této nelehké době nás zasáhla velmi smutná událost – 18. října nás náhle opustil náš kolega Pepa Verich.
Pepa byl s námi od začátku „akademického síťování“. Jeho neagresivní, vlídná a hloubavá osobnost, stejně jako systematický přístup k řešení problémů nám permanentně nastavovaly zrcadlo pro vlastní pracovitost, pokoru, skromnost a vytrvalost.
Pepova odborná erudice se nezaměnitelným způsobem opakovaně promítala do architektury síťové infrastruktury, jejího rozvoje, jejích služeb, správy a zabezpečení.… pokračování…