Výběrové řízení Fondu rozvoje CESNET

Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila 19.12.20219 první kolo výběrového řízení pro rok 2020 na rozvojové projekty.

Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje.

Uzávěrka pro podávání projektů je 14.2.2020.