MetaCentrum Cloud je součástí EOSC Marketplace

Služba MetaCentrum Cloud byla zařazena do katalogu EOSC Marketplace. MetaCentrum Cloud je IaaS služba (Infrastructure as a Service) pro vědecké uživatele s jednoduchým administračním webovým rozhraním a programovatelným API pro správu virtuálních strojů, sítí a úložiště.
Služba je provozovaná na OpenStack technologii společně s CERIT-SC v rámci jednotné e-infrastruktury e-INFRA.cz. Podporuje pokročilé způsoby použití, včetně podpory složitých virtuálních sítí, ukládání objektů a přístupu k GP-GPU.