Vyhlášení druhého kola výběrového řízení na projekty Fondu rozvoje

Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila 20.6.2019 druhé kolo výběrového řízení pro rok 2019 na rozvojové projekty. Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje.
Uzávěrka pro podávání projektů je 9.9.2019.