Prohlédněte si 3D model šálku prezidenta Masaryka

Řada knihoven a archívů digitalizuje nebo již zdigitalizovala vzácné dokumenty ve svých sbírkách. V současné době je možné digitalizovat i prostorové sbírkové předměty a to nejen pořízením fotografií, ale i vytvořením věrných digitálních 3D modelů.

prezident T.G. Masaryk s šálkem (fotografie z archívu Památníku Karla Čapka)

Výhodou těchto modelů je přesnější reprezentace stavu sbírkových předmětů z archivních důvodů, ale i nové možnosti prezentace sbírkových předmětů široké veřejnosti a odborníkům. Návštěvníci mají možnost si prohlédnout sbírkový předmět podrobně ze všech stran, otevírat zásuvky, nahlédnout do vnitřních částí předmětu, apod. Zvláště zajímavý je vzdálený přístup k 3D modelům prostřednictvím Internetu. To umožňuje vytváření virtuálních výstav na webu i centrální správu informačních panelů s modely na fyzických výstavách. Modely je možné prezentovat i prostřednictvím virtuální nebo rozšířené reality. Ve vzájemné spolupráci zahraničních sbírkových institucí lze vytvářet unikátní společné výstavy sbírkových předmětů rozmístěných po světě, které může návštěvník pomocí tzv. digitální repatriace vidět v jedné virtuálně vytvořené lokalitě.

Sdružení CESNET ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka v Lánech a Středočeským krajem vytvořilo unikátní 3D model šálku prezidenta Masaryka. Pro stolování prezidenta T. G. Masaryka byl ve dvacátých letech vyroben porcelánkou v Březové kompletní jídelní porcelánový servis s velkým státním znakem. Servis byl využíván nejen při oficiálních událostech, ale i při běžném stolování prezidenta s jeho rodinou. Jídelní servis prezidenta T. G. Masaryka se v současnosti nachází ve sbírkách Pražského hradu a byl zapůjčen na výstavu v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si podrobně ze všech stran šálek prezidenta Masaryka v expozici muzea nebo prostřednictvím Internetu.

Při vytváření modelů klademe důraz na přesnost rozměrů, detailní zachycení povrchu a věrnost materiálu. Vytvoření přesného modelu obvykle vyžaduje kombinaci snímání optickým skenerem, fotogrammetrie a práce v software pro vytváření 3D grafiky. V případě šálku se jednalo o využitím dat z 3D skeneru, fotogrammetrie a následné zpracování v programu Blender, kdy vznikl tvarově přesný počítačový 3D model s detailním zachycením textur povrchu šálku.

Dr. Ing. Sven Ubik – odborný garant aplikací kulturního dědictví na síti