DPM workshop

CESNET spolu s Fyzikálním ústavem AV ČR uspořádal v termínu 31. 5. až 1. 6. 2018 v pořadí již 8. pracovní setkání vývojářů a správců systému Disk Pool Manager (DPM). Tento systém je rozšířený hlavně v gridových střediscích, která zpracovávají data z urychlovače LHC a dalších projektů. V celkem 130 instalacích po celém světě, včetně serverů na CESNET a ve FZÚ, zpřístupňuje DPM 90 PB dat pomocí protokolů HTTP, GridFTP a Xrootd.