CESNET je v souladu s nařízením GDPR

Ochraně osobních údajů věnuje CESNET dlouhodobě velkou pozornost. Řídíme se platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou a účelem zpracování. Veškeré informace o zpracování a nakládání s osobními údaji ve sdružení CESNET.