EUGridPMA meeting

V těchto dnech (22. – 24. 1.) v Praze hostujeme mezinárodní workshop EUGridPMA – setkání správců certifikačních autorit, kteří jsou akreditováni pro gridové výpočty. Na workshopu se prezentují výsledky jejich auditů (self auditů), které prošly oponenturou a hledají cesty jak co nejvíce usnadnit vydávání certifikátů, tak aby byla zachována dostatečná důvěra mezi jednotlivými stranami.