300 Gb/s pro výzkumnou a vzdělávací komunitu

CESNET propojil dva uzly pan-evropské sítě GÉANT pomocí optického kanálu s kapacitou 300 Gb/s přes 530 km sítě CESNET nasvícených otevřeným přenosovým systémem Czech Light. Tímto úspěchem CESNET ukazuje, jak může výzkumná komunita sdílet přenosové spektrum optické sítě pro realizaci spolehlivého optického propojení na mezinárodní úrovni. Další informace obsahuje tisková zpráva.