Jsme online 25 let!

Přesně tuto větu jsme v polovině února slýchali velmi často. Česká republika potažmo Československo bylo k Internetu připojeno před 25 lety, ve čtvrtek 13. února 1992. Hlavním iniciátorem byl Jan Gruntorád, současný ředitel sdružení CESNET.  Ne vše bylo lehké – prvotní odmítnutí připojení v 80. letech, kdy západní svět odmítal připojovat k Internetu počítače za železnou oponou. Nebo v roce 1992 podpis memoranda o tom, že Internet nebudeme využívat k výrobě chemických a jaderných zbraní. Ale i tak, jsme se díky pevnému datovému okruhu o rychlosti 9,6 Kb/s z Prahy do Lince, stali 39. zemí, která byla online. Málo kdo tehdy tušil, jakým fenoménem se Internet stane. Vždyť posílání prvních emailů stálo zhruba tisíc korun, dnešní fotografie pořízená z mobilu by se posílala celých 28 minut, a zároveň by zablokovala všem uživatelům možnost pracovat na Internetu.

Nebyl to však Internet, který známe dnes. Šlo jen o posílání emailů, stahování souborů a samotných textů bez obrázků, protože v té době webové stránky neexistovaly. Ze začátku bylo připojení hlavně pro vysoké školy a knihovny, a až v roce 1996 se na Internet dostali první odvážlivci z řad obyvatel. Nezaměnitelný chrčivý zvuk modemu připojoval stále více uživatelů a  začalo se objevovat stále více webových stránek. Internet se zdokonaloval, zrychloval a začal pronikat do běžných životů.

A právě u příležitosti výročí sdružení CESNET uspořádalo slavnostní setkání, které proběhlo na den přesně a na stejném místě jako před 25 lety – 13. února v posluchárně 256 Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vystoupili zde přední osobnosti českého i zahraničního Internetu a akademické sféry. Účastníky přivítal Jiří Peterka, který byl svědkem příchodu Internetu do své vlasti jako přednášející na vysoké škole a novinář. Poté proběhl přenos panelové diskuze z partnerské akce pořádané firmou Seznam.cz. Diskuze na téma Jak jsme se připojili na Internet se zúčastnil i ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Slavnostním setkáním provázel účastníky Vladimír Kořen, který je aktivní propagátor české vědy.  Úvodního slova se v posluchárně ujal rektor ČVUT Petr Konvalinka, Lukáš Levák, ředitel Odboru výzkumu a vývoje z MŠMT a v neposlední řadě samotný otec Internetu Vint Cerf. Ten zejména vyzdvihl práci Jana Gruntoráda, kterého sám ho před lety označil „otcem českého Internetu“.  Další blok přednášek byl věnován Rozvojï Internetu v Československu a okolních zemích. Účastnicí si mohli poslechnout Steva Goldsteina, který se před 25 lety osobně zúčastnil oficiálního zahájení provozu počítačové sítě Internet v ČSFR, jako představitel  agentury NSF (National Science Foundation). Dále vystoupili Oliver Popov, slovenští kolegové ze sdružení SANET Pavol Horváth a Tibor Weis. Závěrečnou přednášku v této sekci měl Jiří Peterka s historií Internetu.

V následujícím bloku přednášek Výzkumné sítě jako lídři inovací vystoupili zástupci výzkumných sítí Valter Nordh ze SUNETu, Cees de Laat z Amsterdamské Univerzity a Joe Mambretti ředitel Mezinárodního centra pro pokročilý výzkum Internetu (iCAIR).  Závěrečnou přednášku měl ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, kde seznámil se začátky a rozvojem Internetu zejména v akademické sféře.

Mimo velmi zajímavé prezentace, měli účastníci možnost si prohlédnout výstavu v předsálí, kde sdružení CESNET prezentovalo nejzajímavější demonstrace z vlastního výzkumu v oblasti Internetu. K vidění byla dema Karta COMBO pro 100Gb sítě nebo Fotonické služby e-infrastruktury CESNET.  Na obrazovkách probíhaly ukázky Systému Warden, Přenos obrazu v nejvyšší kvalitě, Ultragrid a služby e-infrastruktury CESNET.

Na stránkách akce https://25let.online/ lze zhlédnout záznamy vystoupení jednotlivých účastníků.

Celé téma a setkání mělo velký mediální ohlas. Česká televize se tématu věnovala celý den, kdy probíhalo Slavnostní setkání. Každou hodinu na ČT24 běžel živý vstup nebo reportáže. Vše se zakončilo ve večerních Událostech a Událostech, komentářích. Jan Gruntorád, vystoupil nejen v přímých přenosech ale i v  pořadu Hydepark civilizace a @online24. Reportáže rovněž natočily televize Prima, Barrandov a TV BLESK. Rozhovory ředitel sdružení poskytl do mnohých tištěných i elektronických medií ale i do Českého rozhlasu.

Atraktivita tématu zaujala i mediální partnery. Generálním mediálním partnerem se stalo iDNES.cz. Zpravodajský server vydal článek o 25 letech Internetu v ČR a pozval ředitele sdružení do pořadu Rozstřel televize iDNES a také zveřejnil stream z akce na svých webových stránkách. Díky tomu se na setkání sešlo nejen přes 200 účastníků z řad pozvaných ale i 10 tisíc diváků skrze Internetové vysílání. Odborným mediálním partnerem bylo IDG, vydavatelství odborných časopisů.

Celá akce proběhla s kladnými ohlasy a ve slavnostním duchu. A my jen se jen můžeme těšit na další výročí Internetu.

 

Klára Thomasová