Nová praktická služba – FileSender

Dílčí službou jedné ze základních komponent e-infrastruktury CESNET – datových uložišť (běžících v pilotním provozu), je služba FileSender, která je již plně k dispozici všem uživatelům. FileSender je webová služba pro předávání až 500 GB velkých souboru mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve federaci eduID.cz. Pokud chce data uschovat uživatel mimo federaci eduID.cz stačí, když obdrží jednorázovou pozvánku od uživatele, který účet ve federaci má. Službu lze využít i pro dočasné uschování dat (nejvýše však měsíc, poté jsou data automaticky vymazána).

FileSender_